kwiecień

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają nasze akcje pomocy dla sierocińca w Mweka, ale tym razem chciałabym szczególnie bardzo serdecznie podziękować jednej osobie - druhnie hm JADWIDZE CHRUŚCIEL. Nie wiem jak informacja o naszej akcji dotarła do Druhny Jadwigi, ale dla mnie Jej udział jest zaszczytem :)

Informacja dla niezorientowanych:
Druhna Jadwiga jest córką gen. Antoniego Chruściela "Montera", komendanta Okręgu Warszawskiego AK i dowódcy Powstania Warszawskiego. W czasie Powstania jako 16letnia dziewczyna była łączniczką płk. Franciszka Pfeiffera "Radwana", dowódcy powstańczego Śródmieścia. Po Powstaniu trafiła do obozu jenieckiego (Stalag XI B Fallingbostel, następnie w Oflag IX C Molsdorf). Po wojnie zamieszkała w Wielkiej Brytanii, gdzie zaczęła swoją działalność harcerską prowadząc najpierw drużynę harcerek a od 1951 roku była komendantką Hufca w Londynie. Po wyjeździe na studia do USA nie przerwała działalności społecznej – była komendantką hufca w Nowym Jorku, a później Komendantką Chorągwi ZHP poza granicami kraju w USA. Przez wiele lat mieszkała w Nowym Jorku, teraz mieszka w Warszawie